TMSF 71 gayrimenkulü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 44’ü konut, 14’ü arsa ve 13 işyeri olan toplam 71 gayrimenkul satışa çıkarıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 44’ü konut, 14’ü arsa ve 13 işyeri olan toplam 71 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkuller için açık teklif alma toplantısı 30 Eylül’de TMSF’nin Esentepe İstanbul adresinde yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 44’ü konut, 14’ü arsa ve 13 işyeri olan toplam 71 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkuller için açık teklif alma toplantısı 30 Eylül’de TMSF’nin Esentepe İstanbul adresinde saat 14.00’de yapılacak. Teklifler, açık teklif alma toplantısında alınacak.

Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak için muhammen bedeli 100 bin TL’nin üzerindeki gayrimenkuller için 20 bin TL, 100 bin- 5 bin 1 TL arasında olanlar için 5 bin TL, 5 bin TL ve altında olanlar için muhammen bedel kadar teminatın TMSF’nin Vakıflar Bankası Esentepe Şubesi nezdindeki 00158007294368256 no’lu TL hesabına yatırılması ve dekontunun ihale saatinden önce TMSF yetkililerine ibraz edilerek şartname imzalanması ve bayrak alınması gerekecek. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacak. RCT A.Ş.’nin gayrimenkullerinin satışında ayrı şartname imzalanacak ve o şartname hükümleri uygulanacak. Satış şartnameleri ve gayrimenkuller hakkında daha ayrıntılı bilgi www.tmsf.org.tr internet adresinden ve aşağıdaki başvuru adreslerinden temin edilebilecek.

Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacak. Ancak 1/2 hissesi Pamuk Factorıng A.Ş.’ne ait olan taşınmaz için bu hüküm değil şartnamede açık şekilde yazılı olan hüküm uygulanacak. RCT A.Ş.’nin gayrimenkullerinin satışında şirketin şartnamesinde belirtilen hükümler uygulanacak. Malikler Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olacak.

Milliyet