Pay temliki suretiyle satış!

Proje resmi yok

Pay temliki, mirasçının miras payının devretmesi halinde söz konusu oluyor. Peki Pay temliki suretiyle satış nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

Pay temliki suretiyle satış!
İştirak halinde bulunan mirasçılardan biri miras payını iştirak bozulmadan bir mirasçı veya mirasçılara “pay temliki” ile devredebiliyor. Peki Pay temliki suretiyle satış nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

Medeni Kanun esasları gereğince, pay temliki sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekle bağlı oluyor. Pay temliki Tapu Sicil Müdürlüğünde veya noter huzurunda yapılabiliyor. Pay temliki için gerekli belgelerin temin edilmesi ve pay temliki harcının ödenmesi gerekiyor.

Gerekli evraklar:
1. Temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergidairesinden alınmış belge.

2. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

Pay temliki suretiyle satış masrafı..
Pay temliki; bedelli olarak gerçekleştiyse taşınmaz malın Emlak beyan değerinden az olmamak kaydı ile ayrı ayrı binde 20 oranında harç tahsili gerekiyor.

Pay temliki, bir bedel alınmadan bağış olarak yapılıyorsa kayıtlı değer üzerinden payı temlik alan mirasçıdan binde 68,31 oranında harç tahsili gerekiyor.

“Pay temliki suretiyle satış!” için 2 yorum

  1. Hisseli web tapuda (Edinme sebebi bölümünde : satış suretiyle pay temliki ) yazıyor. yani satmış mı almış mı anlayamadım.

    1. Merhaba Mehtap Hanım,

      Satış suretiyle pay temliki: İştirak halinde tescilli bir taşınmazdaki mirasçılardan birinin, miras payını iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi işlemidir.

Yorumlar kapatıldı.