Proje resmi yok
16 Ekim 2016 Yazarı Mehmet Kapalı

Pay temliki suretiyle satış!

Pay temliki, mirasçının miras payının devretmesi halinde söz konusu oluyor. Peki Pay temliki suretiyle satış nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

Pay temliki suretiyle satış!
İştirak halinde bulunan mirasçılardan biri miras payını iştirak bozulmadan bir mirasçı veya mirasçılara “pay temliki” ile devredebiliyor. Peki Pay temliki suretiyle satış nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

Medeni Kanun esasları gereğince, pay temliki sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekle bağlı oluyor. Pay temliki Tapu Sicil Müdürlüğünde veya noter huzurunda yapılabiliyor. Pay temliki için gerekli belgelerin temin edilmesi ve pay temliki harcının ödenmesi gerekiyor.

Gerekli evraklar:
1. Temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergidairesinden alınmış belge.

2. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

Pay temliki suretiyle satış masrafı..
Pay temliki; bedelli olarak gerçekleştiyse taşınmaz malın Emlak beyan değerinden az olmamak kaydı ile ayrı ayrı binde 20 oranında harç tahsili gerekiyor.

Pay temliki, bir bedel alınmadan bağış olarak yapılıyorsa kayıtlı değer üzerinden payı temlik alan mirasçıdan binde 68,31 oranında harç tahsili gerekiyor.