Yalın Bebek’e taşındı!

Ünlü şarkıcı Yalın önceki gün Bebek Parkı’nda görüntülendi. Labrador cinsi köpekleri Nina ve Harvey ile zaman geçiren Yalın çıktığı Mavi Tur tatilini tamamlayıp ilkini 12 Ağustos’ta Balıkesir’de gerçekleştireceği konser turnesinin son hazırlıkları için İstanbul’a döndü.

Oturduğu evden taşınan Yalın Bebek’e yerleşti. Yalın, “Çünkü ben çok yol gitmeyi, araba kullanmayı ve arabanın içinde durmayı sevmiyorum” açıklamasında bulundu.

Sabah

Özak GYO’nun Demre’deki gayrimenkulünde son durum!

Özak GYO’nun Antalya ili, Demre’de  günübirlik turizm tahsisli gayrimenkulüne ilişkin olarak; ön izin süresinin 4 ay uzatılması talebi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce uygun bulundu.

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Antalya Demre’de yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ilişkin olarak; Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, ön izin süresinin 4 ay uzatılması talebi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce uygun bulundu.

Açıklama:

Antalya İli Demre İlçesi Taşdibi – Sülüklü Mevkii 7 no.lu özel parselde yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ilişkin olarak; ön izin döneminde yapılacak işlemler çerçevesinde etüt, plan, proje çalışmalarımız devam etmekte olduğundan bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan ihtiyaç üzerine, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, ön izin süresinin 4 ay uzatılması talebimiz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce uygun bulunmuştur. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Apartman denetim kurulu raporu örneği!

Denetçi, apartman yönetimini denetleyen ve denetim raporunu oluşturan kimselere deniyor. Peki apartman denetim kurulu raporu nasıl hazırlanır? diyorsanız işte Apartman denetim kurulu raporu örneği…

Apartman denetim kurulu raporu örneği!
Apartmen yöneticisi, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu oluyor. Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabiliyor.

Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyuruyor. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanıyor. Kanunen apartman yöneticisi denetlenebiliyor.

Denetçi, apartman yönetimini denetleyen ve denetim raporunu oluşturan kimselere deniyor. Denetçinin objektif bir bakış açısıyla yönetimin yerine getirdiği ve getirmediği işleri raporda belirtmesi gerekiyor. Denetim raporu kapsamında, apartmanın mali gelir ve giderlerinin karşılaştırılması, mevcut durumun değerlendirilmesi gerekiyor.

Peki apartman denetim kurulu raporu nasıl hazırlanır? diyorsanız işte Apartman denetim kurulu raporu örneği…

Apartman yönetimi denetim raporu örneği..
……………. APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU

……………………Apartmanı yöneticisinin 01.09.2012 – 31.05.2013 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GİDERLER
1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Demirbaş Gideri
7-Temizlik Gideri
8-Muhtelif Giderler
Toplam: ………

GELİRLER
1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
Toplam: ………

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GELİR /GİDER FARKI
GELİRLER——————————-
GİDERLER——————————-
MEVCUT———————————

MEVCUTLARIN DURUMU
BANKALARDA—————————-
KASADAKİ NAKİT————————
TOPLAM——————————–

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,
3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği,tespit edilmiştir.

SONUÇ:
Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur.(../…/2016)

APARTMAN DENETİM KURULU
Başkan Üye Üye

Kira kontratı noter tasdik ücreti ne kadar?

Gayrimenkul sahibi ile kiracı arasında yapılan kira kontratının noterde yapılması durumunda noter ücreti ödenmesi gerekiyor. Peki kira kontratı noter tasdik ücreti ne kadar? diyorsanız işte yanıtı…

Kira kontratı noter tasdik ücreti ne kadar?
Kiralayan ve kiracı arasında yazılı bir şekilde hazırlanan kira kontratı kiracı ve kiralayan için önemli bir belge oluyor.Taraflar arasında imzalanan resmi belge niteliği taşıyan kira kontratlarında, evin özellikleri, kira bedeli, kira kullanım şekli, kiracının bilgileri, kira bedelini ödeme şeklinin belirtilmiş olması gerekiyor.

Kira kontratı,taraflar arasında bir şahit huzurunda yapılabiliyor. Kira kontratının bir yerden alınmasınması gerekli olmuyor. Karşılıklı imzaların atılması ve tarihin belirtilmesi ile kontrat resmi bir belge haline geliyor.

İsteyenler kira kontratını noter huzurunda da yapabiliyor.Noter huzurunda imzalamak, ileride yaşanabilecek problemlerin önüne daha çabuk geçmesi açısından daha çok tercih ediliyor.

Gayrimenkul sahibi ile kiracı arasında yapılan kira kontratının noterde yapılması durumunda noter ücreti ödenmesi gerekiyor. Peki kira kontratı noter tasdik ücreti ne kadar? diyorsanzıişte yanıtı…

Kira kontratı noter tasdik ücreti 2016…
Kira sözleşmesi olarakta bilinen kira kontratı için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor.Kefilli kira kontratında ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.

Kontratta kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi takdirde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.
Ancak kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor.

Ebru Öz kimdir?

Lal Değerleme Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ebru Öz kimdir? Lal Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz daha önce hangi işlerde görev aldı? İşte Ebru Öz’ün hayatı…

1974 Ankara doğumlu olan Ebru Öz, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Mimar olarak mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra çeşitli proje, mimarlık ve tasarım şirketlerinde çalışmıştır.

1996 yılında kurulmuş olan LAL İnşaat Emlak Taahhüt ve Mühendislik Ltd. Şirketi’nde 1998 yılında Müdür / Değerleme Uzmanı olarak çalışmaya başlamış ve değerleme uzmanlığı alanında raporlar hazırlamıştır.

2005 yılında müdürlük görevini yaptığı LAL İnşaat Emlak Taahhüt ve Mühendislik Ltd. Şirketi’ni yeniden yapılandırarak şirketin tamamen gayrimenkul değerleme ve danışmanlık şirketi olmasını sağlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansını 2005 yılında alan Ebru Öz, çalıştığı şirketin 2007 yılında A.Ş. olması ve şirketin de SPK lisanslı bir şirket olmasıyla, Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Tecrübesi ve bilgi birikimi ile gayrimenkul değerleme, gayrimenkul piyasası, değerleme uzmanlığı, yerel ve bölgesel gelişim eğilimleri, küçük ve büyük ölçekli kentsel araştırmalar/analizler gibi konularda yayınladığı yaklaşık 50 adet makalesi ile bilgi birikimini gayrimenkul piyasası takipçilerine sunmuştur.