İnşaat sektörü 2. çeyrekte yüzde 21.9 büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2010 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10,3 oranında büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, 2009 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2010 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 11,7’lik büyüme de dikkate alındığında son üç çeyrekte üst üste büyüme kaydetmiş oldu.

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2010 yılı ikinci üç aylık döneminde (Nisan, Mayıs, Haziran) bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 17,1’lik artışla 268 milyar 495 milyon lira oldu.

2010 yılının ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 10,3’lük artışla 25 milyar 706 milyon lira oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2010 yılı 2. üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 3,7 arttı.

İnşaat sektörü yüzde 21,9 büyüdü
Türkiye ekonomisinde 2010 yılının ikinci çeyreğinde en fazla büyüme gösteren sektör, inşaat sektörü oldu. 2009 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 20,9 oranında daralan inşaat sektörü bu yılın aynı döneminde baz etkisinin de belirleyiciliğiyle yüzde 21,9 oranında büyüme gösterdi.

2009 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 oranında küçülen balıkçılık sektöründe de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,7 oranında büyüme görülürken, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,5 oranında daralan imalat sanayide bu yılın aynı döneminde yüzde 15,4 oranında büyüme yaşandı.

Aynı dönemde büyüme rakamları tarım avcılık ve ormancılıkta yüzde 0,6, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 14,2, elektrik, gaz, sıcak su üretimi ve dağıtımında yüzde 8,3, toptan ve perakende ticarette yüzde 14, oteller ve lokantalarda yüzde 3,2, ulaştırma, depolama ve haberleşmede yüzde 10,2, mali aracı kuruluşların faaliyetinde yüzde 8,8, konut sahipliğinde yüzde 2,6, gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinde yüzde 8,2, kamu yönetimi ve savunma zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 0,5, eğitimde yüzde 1,2, sağlık işleri ve sosyal hizmetlerde yüzde 2,4, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetlerinde yüzde 3,1, eviçi personel çalıştıran hanehalklarında yüzde 7,1, dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetlerinde yüzde 15,2, vergi sübvansiyonlarda yüzde 14,1 oldu.

 
TÜİK, 5 çeyrekte güncelleme yaptı
TÜİK, 2009 yılı ve 2010 yılı ilk çeyrek verilerinde güncelleme yaptı. Buna göre, 2010 yılı ilk çeyrekte büyüme hızı yüzde 11,7 olarak aynı kaldı, ancak cari fiyatlarla GSYH 243 milyar 258 milyon liradan 242 milyar 265 milyon liraya çekildi.

2009 yılı geneli için yapılan güncellemede de ekonomideki küçülme değişmedi, yüzde 4,7 oldu. Fakat burada da cari fiyatlarla GSYH, 953 milyar 974 milyon liradan 952 milyar 635 milyon liraya indi.

Çeyrekler itibariyle 2009’un ilk döneminde ekonomideki küçülme yüzde 14,5’ten yüzde 14,6’ya doğru arttı, GSYH 208 milyar 546 milyon liraya düştü.

İkinci çeyrekte küçülme yüzde 7,6’dan yüzde 7,7’ye çıktı, GSYH 229 milyar 326 milyon liraya indirildi.

Üçüncü çeyrekteki küçülme ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye çekildi ve GSYH 262 milyar 456 milyon lira oldu.

2009 dördüncü çeyrekteki büyüme oranı yüzde 6 olarak bırakıldı.

Ancak buradaki güncellemeyle, GSYH 252 milyar 307 milyon liraya çıkarıldı.

        .               Cari       Sabit    Cari       Dolar

         .            Fiyatlarla Fiyatlarla Fiyatlarla  Cinsinden

         .               GSYH      Gelişme   GSYH       Gelişme

         .              (Milyon     Hızı    (Milyon      Hızı

         Dönem             TL)      (Yüzde)   Dolar)    (Yüzde)

         ————-   ——-    ——   ——-   ——–

         2008 1. dönem   215.846      7,3    180.019     35,3

         2008 2. dönem   239.244      2,8    188.838     24,6

         2008 3. dönem   262.905      1,2    217.086     20,9

         2008 4. dönem   232.149     -6,2    155.848    -15,5

         2008 Yıllık     950.144      1,1    741.792     14,3

         2009 1. dönem   208.546    -14,6    126.331    -29,7

         2009 2. dönem   229.326     -7,6    145.939    -22,8

         2009 3. dönem   262.456     -2,7    174.443    -19,5

         2009 4. dönem   252.307      6,0    170.041      8,5

         2009 Yıllık     952.635     -4,7    616.753    -16,9

         2010 1. dönem   242.265     11,7    160.603     27,1

         2010 2. dönem   268.495     10,3    173.861     19,1

         TÜİK verilerine göre  2008, 2009 yılları ile 2010 yılı ikinci çeyrekte,

 üretim yöntemine göre sektörel gelişme hızları, sabit fiyatlarla şöyle oldu:

         2008     2009      2009     2010

         SEKTÖR                YILLIK   YILLIK    İKİNCİ   İKİNCİ

         .                                        ÇEYREK   ÇEYREK

         ———-            ——   ——-  ——-  ——-

         Tarım                   4,6       3,7      6,4      0,6

         Balıkçılık             -5,7      -0,3     -0,4     15,7

         Madencilik              5,4      -6,7    -15,3     14,2

         İmalat sanayi          -0,1      -7,0    -11,5     15,4

         Elektrik-gaz            3,7      -3,4     -5,8      8,3

         İnşaat                 -8,1     -16,1    -20,9     21,9

         Ticaret                -1,5     -10,2    -15,1     14,0

         Oteller-lokantalar     -2,0       3,7      1,8      3,2

         Ulaştırma-Haberleşme    1,5      -7,0    -10,0     10,2

         Mali Kuruluşlar         9,1       8,5      7,5      8,8

         Gayrimenkul Kiralama    6,7       4,5      2,0      8,2

         Eğitim                  1,2       2,0      1,3      1,2

         Sağlık işleri ve

         Sos.hizm.               3,3       3,2      2,9      2,4

         Konut Sahipliği         2,3       2,9      3,3      2,6

         Eviçi Pers.Çalş.

         Hanehalkları            5,6       2,3      0,3      7,1

         Dolaylı Ölçülen

         Mali Ara.Hizm.          8,4       9,7      6,6     15,2

         Vergi Sübvansiyonlar   -0,6      -8,1     -7,7     14,1

         GSYH(alıcı fiyatları)   0,7      -4,7     -7,6     10,3

Milliyet