Konut Adası Batı Yakası’nın Yeni Yatakhane Şehri mi Oluyor?

Konut Adası” olarak adlandırılan bölge hızlı nüfus artışına paralel olarak “yatakhane şehir” olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Proje Yönetim A.Ş.’nin 23 Aralık Perşembe günü şirketin Ataşehir Merkez Ofisi’nde bu yıl 8’incisini düzenlediği “PY Günleri” kapsamında “İstanbul’un Yeni Adası” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Etkinliğe gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen yatırımcıları ve geliştiricileri ile İTÜ ve Kocaeli üniversitelerinin öğretim üyeleri katıldı.

Son yıllarda yoğun konut yapılaşması ile hızlı bir büyüme sürecine giren Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Avcılar’ı kapsayan ve “Konut Adası” olarak adlandırılan bölge hızlı nüfus artışına paralel olarak “yatakhane şehir” olma tehlikesi ile karşı karşıya. Proje Yönetim A.Ş. Projeler Koordinatörü Serdar Serdaroğlu, bölgenin geleceğin “Yatakhane şehri” olmaması için yeni “İş Merkezi Projeleri (Business Park) geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
.
Proje Yönetim A.Ş. Projeler Koordinatörü Serdar Serdaroğlu, bölgenin mevcut durumunu ve gelecekteki öngörüleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Serdaroğlu sunumda; “Konut Adası”nın yakın geçmişteki gelişimi, günümüzdeki durumu ve 10 yıllık gelecek perspektifinde bölgeyi bekleyen sorunlar ve alınması gereken tedbirlere dikkat çekti. Sunumda özellikle bu bölgedeki yoğun konut yapılaşmasının üzerinde duran Serdaroğlu, yeni dönemde bu bölgede “İş Merkezi Projelerinin (Business Park)” geliştirilmesi gerekliliğini vurgulandı.
Sunumu takiben, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedia Dökmeci ve diğer katılımcılar Konut Adası’nın mevcut sorunları ve gelecek vizyonu ile ilgili önerilerde bulundular.

SUNUMDA ÖNE ÇIKAN GÖRÜŞ VE YORUMLAR;
Bölge gelişiyor, sosyal yapı değişiyor. Özellikle 2008 yılından itibaren bölge nitelikli konut projelerinin merkezi haline geldi. Prestijli ve deprem dayanımlı konutlar orta ve orta üst gelir grubu tarafından tercih edilmeye başlandı. 5 yıllık bir süre zarfında bölgede sosyal yaşamın önemli oranda değişeceği tahmin ediliyor.
Mevcut AVM’ler bölgenin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bölgede mevcut ve inşaatı devam eden AVM’lerin toplam kiralanabilir alanı 660.000 m2’dir. Ancak birçok mevcut AVM’de doluluk oranları %50 seviyelerinde. Özelikle yeni konut projeleri ile beraber bölgede ikamet edeceklerin de sosyal yapısı ve alışkanlıkları ölçüsünde AVM’lerin tekrar planlanması ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi gerekmektedir.
Business Park Projeleri geliştirilmeli, Yatakhane şehir tehlikesinin önüne geçilmelidir. Bölge yoğun konut yapılaşması ile büyümektedir. Bu gelişme birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Sadece konut projelerinin geliştiriliyor olması, gece gündüz nüfusu arasında büyük farklar doğmasına sebep olacak ve yoğun olan trafik içinden çıkılmaz hale gelecektir. Bu sebeple kamunun, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgede İş Merkezi (Business Park) geliştirilmesini teşvik etmeli ve desteklemelidir.

İstanbul’un Yeni Adası’nın gelişimi ve büyümesi çok paydaşlı bir planlama ile başarılabilir. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve belediyeler ile özel sektör yatırımcılarının ortak girişimleri ile çözümler üretilebilir. İstanbul’un en güzel coğrafyasına ve doğal güzelliklerine sahip bu bölgenin geleceği bu şekilde planlanmalı, İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olan bu bölgenin İstanbul’un gelecek vizyonunu yansıtması gerekmektedir.

Milliyet