Devletin iyi niyeti dönüşüme yetmedi

İstanbul’un bundan sonraki gelişiminde kentsel dönüşümün önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Garanti Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Binark, bu konuda herkesin hemfikir olduğunu dile getirdi.
Kentsel dönüşümün zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Binark, “Gayrimenkul sahiplerinin ekonomik gücü aynı değil. İşin sosyal yönünü unutulmamalı ve kimse mağdur edilmemeli. Mevcut uygulama iyi niyetle hareket etmesine rağmen bugüne kadar sadece 2-3 proje gerçekleştirdi. Çünkü projelerin önü, belediye organizasyonuna bağlanan bir ihale süreciyle kesiliyor” dedi.
Bu sürecin uzun ve şirket yeterliliğinden yoksun olduğunu belirten Binark, “Yapılacak kentsel dönüşüm, özel mülkiyet olan gayrimenkullerin farklı bir planlamayla yenilenmesi, çağdaş standartlara getirilmesi ve rantabl olmayan gayrimenkullerin birleştirilerek şehre geri kazandırılması yönünde olmalıdır. Kentsel dönüşümde devletin müdahalesinin azaltılarak serbest piyasa ekonomisinin işlemesine imkan verilmelidir” diye konuştu.
Bu konuda Almanya’dan ve Beyrut’tan örnekler veren Binark, “İç savaş sonunda Beyrut’un merkezi tamamı ile yıkılmıştı. Devletin şirketi yapılamayan gayrimenkulleri istimlak ederek kenti yeniden imar etti” dedi.

Murat Binark’ın dönüşüm formülü:

1- İşin sosyal yönünü unutmadan ve belli kesimleri mağdur etmeden bir çözüm bulunmalı.
2- Yapılacak kentsel dönüşüm, özel mülkiyeteki konutları farklı bir planlama çerçevesinde yenilemeli ve çağdaş standartlara getirmeli.
3- Rantabl olmayan gayrimenkullerin birleştirilerek şehre geri kazandırılmalı.

Milliyet