Yapı ve iskan ruhsatlarında artış

Nevşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, geçen yıl 473 inşaat, 246 yapı kullanma belgesi verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nce, imar planına uygun bir şekilde değişik merkezlerde konut ve iş yeri açmak amacıyla inşaat çalışması başlatmak isteyen vatandaşların yaptıkları başvurular değerlendiriliyor.

İnşaat mühendisleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında imar planı başta olmak üzere yapılar için hazırlanan plan ve projeye ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olduğu belirlenen 473 başvuru sahibine yapı ruhsatı izni verildi. Nevşehir Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü`nün inşaat mühendisleri tarafından gerek mimari ve gerekse statik planlarına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının belirlendiği ve halk arasında `Oturum Belgesi` adı ile anılan yapı kullanma ruhsatı için ise 246 yapı kullanma ruhsatı verildiği belirtildi.