TOKİ’den konut ve işyeri satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki 290 adet iş yeri ve 3 adet konut olmak üzere, toplam 293 adet taşınmazı açık artırma ile satışa çıkardı.
İhale, 16 Eylül 2010 tarihinde saat 15.00’te açık artırma (teklif alma) ile saat 15.00’te Merkez İstanbul Eskidji Yenibosna’da yapılacak. (Naklen canlı bağlantı TOKİ Salonu Bilkent/Ankara, ses bağlantılı olarak Mavi Sürmeli Oteli Seyhan/Adana)

İhalede istekliler muhammen bedeli 20 bin liraya kadar olanlar için 2 bin lira, muhammen bedeli 100 bin liraya kadar olanlar için 5 bin lira, muhammen bedeli 100 bin lira ile 200 bin lira arasında olanlar için 10 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liranın üstünde olan taşınmazlar için 50 bin lira katılım teminatı ödeyecekler.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Eskidji A.Ş. tarafından yerine getirilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek, başvurular/teminatlar söz konusu Bankalar tarafından yetkilendirilmiş şubeler aracılığı ile kabul edilecek.

Bununla birlikte, teklif alma sonrası gayrimenkul satış sözleşmesi imzalatma işlemleri yine aynı tarafından belirlenecek. Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde müzayedenin yapılacağı solon önlerinde kurulacak stantlarda ve banka şubelerinde başvuru kabul edilecek.

ÖDEME KOŞULLARI
Muhammen bedeli 5 bin lira ve altındaki taşınmazlar hariç bütün taşınmazlar açık artırmaya vadeli muhammen bedellerle çıkacak ve bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında, dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabilecekler.

Bu durumda, hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacak. Satışa sunulan bütün taşınmazlar yüzde 15 peşin 120 ay vadeli olarak satılacak.

Ancak, ihale satış bedeli 5 bin lira ve altındaki taşınmazlarda taksit uygulaması yapılmayıp satış peşin olarak gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeller, bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş, vadeli iş yeri satışlarında ve İstanbul Bahçeşehir Projesindeki (Avrupa Konakları) konutların satışlarında, gayrimenkul satış sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarı, taşınmazın (iş yeri) tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin iş yeri/konut satışlarında projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecek.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (2 nüsha) damga vergisi ile giderler alıcı tarafından ödenecek.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), Mart 2006 tarihinden önce satışa sunulan projelerde bir önceki 6 aylık döneme ait TÜFE, ÜFE ve memur maaş artış oranlarından en düşük olanı, Mart 2006 tarihinden sonra satışa sunulan projelerde ise bir önceki 6 aylık döneme ait memur maaş artış oranı dikkate alınarak sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın İdarece belirlenecek orana göre artırılacak.

İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2011 tarihinden itibaren başlatılacak.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Eskidji Müzeyedecilik Ticaret İthalat İhracat tarafından yerine getirilecek.

Bu çerçevede, satış işlemlerinde, gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalanması esnasında, alıcı adayı, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş.’nin KDV hariç satış bedeli üzerinden alınan, yüzde 1,69 ve KDV (yüzde 1,69 komisyon bedelinin yüzde 18’i) oranındaki komisyon bedelini yatıracak.

SATIŞ TAKVİMİ
Satışta başvuru alınması (başvuru bedelinin yatırılması) 1 ve 16 Eylül, açık artırma 16 Eylül, alıcı olamayanların teminatlarının iade işlemleri 23 Eylül 2010 olarak belirlendi. Sözleşmelerin imzalanması ihale onayından sonra ayrıca bildirilecek.

Bu arada 16 Eylül 2010 tarihinde (açık artırma gününde) Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve Eskidji aracılığı ile başvuru da yapılabilecek.

İstekliler daha ayrıntılı bilgi ve fiyatlar için 444 45 45 numaralı telefon ile www.eskidji.com sitesinden temin edebilecekler.

Ntvmsnbc