Konut Alırken Bu Özellikleri Arayın

Mimarlar Odası, konut alırken binanın dış görünüşüne aldanılmaması gerektiğini belirterek, “Bir binanın yaşanılır olmasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri yangın yönetmeliğidir” açıklamasını yaptı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi üyeleri, yangın ve yangına karşı korunma yöntemleri ile yeni yangın yönetmeliğini masaya yatırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem Şube Müdürü Abuzer Demirci’nin katıldığı toplantıda, yangın yönetmeliği konusunda Bursalı mimarların bilgilendirileceği ortak bir seminer düzenlenmesine karar verildi. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, yapıları yangın, deprem ve sel gibi olası afetlere çözüm olacak şekilde tasarlanması gerektiğini söyledi.

Mimari yapılarda özellikle yangından doğabilecek problemlerin önceden düşünülmesinin, olası can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağladığını vurgulayan Kaya, “Bunun için yönetmeliğin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Yönetmeliğin mimarlara yüklediği ciddi sorumluluklar var ve bir mimar sorunları ne kadar çok algılarsa, o kadar çok çözebilir. Bunun için yeni düzenlemeleriyle yönetmeliğin tüm mimarlara anlatılması gerekiyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem Şube Müdürü Abuzer Demirci, yangın güvenliğinin ve yönetmeliğin Bursalı mimarlara daha detaylı aktarılması konusunda ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Demirci, yönetmelikte hayati önem arz eden duman tahliyeleri ve izdiham sonucu yaşanan ölümler konusunda ise eksikler olduğunu dile getirdi.

Bilhassa yüksek katlı yapıların yangınlarda büyük risk taşıdığı vurgulanırken, enerji verimliliğinde avantajlar sağlayan yalıtım malzemelerinin çabuk tutuşması bakımından tehlike arz ettiğine dikkat çekildi.