Kamuda lojman kiraları arttı

Metrekare kira bedeli kaloriferli konutlarda 2,25 liraya, kalorifersiz konutlarda da 1,71 liraya yükselecek.

Maliye Bakanlığının 2011 lojman kira bedellerine ilişkin 331 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, kamuya ait lojmanlardan alınan kira bedelleri, 15 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere yüzde 7,27 ile yüzde 7,60 arasında değişen oranlarda artacak.

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için; kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,10 lira, kalorifersiz konutlarda 1,71 lira, kaloriferli konutlardan da 2,25 lira kira bedeli alınacak.

Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan metrekare başına 0,20 lira ilave kira bedeli alınacak.

Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılardan tahsil edilmesi esas olacak; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan, elektrik ve su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekare başına 0,45’şer lira, her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,92 lira ilave kira bedeli alınacak.

Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb) karşılanıyor olması halinde metrekare başına 0,23 lira ilave kira bedeli tahsil edilecek.

YAKITI KURUM TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN KONUTLAR

Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen kaloriferli konutlardan, her bir metrekare için 0,92 lira yakıt bedeli tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alınarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecekler.

Ayrıca yakıtı kurumlarda tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,09 lira tahsil edilecek.