Adana Defterdarlığı’ndan “işgalci” uyarısı

Adana Defterdarı Tamer Utkucu, hazine arazilerini işgal edenlerin, arazileri başkalarına devretmesinin işgali ortadan kaldırmayacağını belirterek, ‘Kanun, Yönetmelik, Genel Tebliğ ve Genelgelere göre hiçbir hukuki geçerliliği olmadığı, işgalcilik sıfatlarının devam ettiği’ni söyledi.

Utkucu, idare olarak söz konusu taşınmazların tahsis, satış, kira, irtifak hakkı ve bunun gibi işlemlere konu edebileceği, devir alan ve devir edenin herhangi bir hak iddiasında veya talebinde bulunamayacağının bilinmesi gerektiğini ifade ederek, ‘Bu nedenle, yasal dayanağı bulunmayan böyle bir devir vaadiyle haksız kazanç sağlamak isteyen kişilere vatandaşlarımızca itibar edilmemesi ve konuyu Defterdarlığımıza bildirmeleri gerekmektedir’ uyarısında bulundu.

Utkucu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların eski ve yeni fuzuli şagilleri tarafından, taşınmazın işgalinin, kullanımının veya zilyetliğinin devredildiğine veya devir alındığına dair zaman zaman ayrı ayrı veya aynı dilekçe ile Valilik Makamına, Defterdarlığımıza ve Emlak Müdürlüklerimize müracaatta bulunulmaktadır. Bilindiği üzere, Hazine taşınmazlarının yönetimine ilişkin Kanun, Yönetmelik, Genel Tebliğ ve Genelgelerde işgalin, kullanımın veya zilyetliğin devrine ilişkin müracaata yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Eski ve yeni fuzuli şagiller tarafından verilecek bu yöndeki dilekçe sahip/sahiplerine 3071 sayılı Dilekçe Kanunu’nu uyarınca 30 (otuz) günlük süre içerisinde; Hazine taşınmazlarının işgalinin, kullanımının veya zilyetliğinin devir işlemlerinin Medeni Kanun ve Hazine taşınmazlarının yönetimine ilişkin Kanun, Yönetmelik, Genel Tebliğ ve Genelgelere göre hiçbir hukuki geçerliliği olmadığı, işgalcilik sıfatlarının devam ettiği, İdaremizce söz konusu taşınmazın/taşınmazların tahsis, satış, kira, irtifak hakkı v.b. işlemlere konu edebileceği, devir alan ve devir edenin herhangi bir hak iddiasında veya talebinde bulunamayacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yasal dayanağı bulunmayan böyle bir devir vaadiyle haksız kazanç sağlamak isteyen kişilere vatandaşlarımızca itibar edilmemesi ve konuyu Defterdarlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.’