Dedeman Oteli yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Dikilitaş’taki Dedeman Oteli’nin yenilenmesine ilişkin plan değişikliği teklifini ”maksimum plan yüksekliği” değiştirmemek kaydıyla kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 59 pafta, 1341 ada 7 parselin meri plandaki inşaat emsali ve yapılaşma alan büyüklükleri değiştirilmeden, günümüz teknolojik gelişmelerine uygun yapılaşma sağlayabilmek ve yasal gelişmelere göre yeniden uygulama yapılabilmesi amacıyla, sadece kat yüksekliğinin serbest hale getirilmesini içeren 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi görüşüldü.

Raporda, söz konusu parselde 3 adet bodrum ve 13 kattan oluşan ve toplam emsal alanı 8 bin 857 metre olan Dedeman İş Hanı ile 20 katlı ve toplam inşaat alanı 16 bin 917 metre olan Dedeman Oteli’nin bulunduğu ve parselde emsale dahil toplam inşaat alanının 25 bin 774 metre olduğu belirtildi.

Raporun ”Komisyon Görüşü” bölümünde, parselde yer alan otel alanında taban alanı kat sayısının 0.40, maksimum yüksekliğin de 60.50 metre yüksekliğinde olduğu ve 26.03.1986 onanlı planlarda zemin kat ve üstünde verilen toplam iskan edilebilir inşaat alanını aşmamak kaydıyla inşaat yapılabileceği ifade edildi.

Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum katın emsale dahil olmadığı ve iskan edilen bodrum katta ve doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda taban alanı katsayısının aşılamayacağı belirtilen komisyon görüşünde, buranın otel dışında iskan edilemeyeceği, otel alanına bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimlerinin yapılamayacağı vurgulandı.

Komisyon, parselin tamamında otopark amaçlı bodrum kat yapılabileceğini belirterek plan değişikliği teklifine uygun görüş bildirdi.

Rapor üzerine söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atalay Oğul, söz konusu değişiklik teklifinin Dedeman’da inşaat yoğunluğunu artırmak anlamına geldiğini, bunun da o bölgede yoğun olan trafiği daha da içinden çıkılmaz hale getirerek, bu bölgede yaşayan insanlara eziyet olacağını söyledi.

Oğul, yoğunluğu artırmanın etik olmadığını ve yapılanın adının da plan olamayacağını savundu.

Bunun üzerine söz alan İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş da Dedeman’ın yoğunluğu artmadan yenileneceğini ve komisyon görüşünde de ”26.3.1986 onanlı planlarda zemin kat ve üstünde verilen toplam iskan edilebilir inşaat alanını aşmamak kaydıyla inşaat yapılabilir” denildiğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ergün Turan da 25 yıllık kazanılmış bir hakkın olduğunu, buna rağmen mevcut otelin yenilenmesine ”hayır” denildiğini söyledi.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu rapor Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.