6.5 milyon konut için tehlike çanları

Son verilere göre yaklaşık 16.5 milyon hanenin yaklaşık 6.5 milyonunun mimarlık ve mühendislik hizmetlerinden yoksun yapıldığını ve bunların tehlike saçtığını belirten Ergün Polat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Polat, “Depreme dayanıksız bu binaların ulaşımla, eğitimle, sağlıkla entegre edilerek yeşili bol yerleşim birimleri olarak yenilenmesi zorunludur” dedi.
Kentsel dönüşümün büyükşehirlerden başlayarak tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğinin altını çizen Polat, bu çalışmaların içine belediyelerin yanı sıra Kandilli Rasathanesi’nin de katılması gerektiğini belirtti.
Planlama anlayışından ve bilimsel temelden yoksun, kamu ve toplum yararını gözetmeyen, insanı, yereli, kültürü yok sayan, sadece rant odaklı, ayrıcalıklı imar haklarıyla donatılmış kentsel projelerin gündeme alınmaması uyarısını yapan Polat, mimari miras konusundaki hassasiyetini, “Eğer bu konuda hassasiyet gösterilmezse telafi edilemez kayıplara neden olunur. Kültürel mirasımızı çağdaş kent yönetimi anlayışı ile bağdaştırarak çözüm üretmek gerek” sözleriyle dile getirdi.
Dönüşüm sürecinde küresel iklim değişikliğinin de dikkate alınması gerektiğini belirten Polat, ekolojik planlama, enerji sakınımı, ekolojik mimarlık ve çevre dostu yapı gibi kavramlarının yerel yönetimlerin uygulamalarında etkin olarak yer alması gerektiğini kaydetti.

Ergün Polat’ın dönüşüm reçetesi:

1- Ulaşım, eğitim, sağlık ve yeşil alanları entegre edilmiş, kültürel mirası göz ardı edilmemiş kentler esas alınmalı.
2- Konuya Kandilli Rasathanesi gibi birimler de katılmalı.
3- Küresel iklim değişikliği de göz ardı edilmemeli.