2011 Konut Kredilerinde Yenilenme Yılı Olacak

Konut kredilerinde faizler indi,TOKİ ve tüm konut üreticileri birbirinden farklı gelir gruplarına hitap eden projeler üretiyorlar.

Yeni yılda 2011 yılı için dileğimiz; 2010 yılında toparlanan gayrimenkul satışlarının artarak devam etmesi, herkesin konut sahibi olması. Konut kredisi faizlerinde yılın son çeyreğinde yine bir indirim yapıldı bilindiği gibi. 12 ay vadeyle alınan konut kredilerinde faiz yüzde 0.50’lere, 120 ay vadeyle alınan kredilerde ise yüzde 0.81-0.82’lere indi.

Geçtiğimiz hafta belirttiğim gibi BDDK konut kredilerinde 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere değerleme oranının yüzde 75’i, ticari gayrimenkullerde de değerleme oranının yüzde 50’sinin kredi olarak verileceğini, bu sınırın aşılması halinde sorumluluğun bankalara ait olacağını açıkladı.

Başta TOKİ ve müteahhitler olmak üzere tüm konut üreticileri de birbirinden farklı gelir gruplarına hitap eden projeler üretiyorlar. Bunun yanı sıra Belediye yasasının bazı maddelerinde yapılan değişiklik ile kentsel dönüşüm hayatımıza girdi bile.

Marmara depreminden sonra özellikle İstanbul’da çok sayıda konutun hasarlı olduğu tespit edildi. Bir de buna kaçak yapılaşma, gecekondu sorunlarının çözümlenememesi de eklenince yeni düzenlemelerin yapılması zorunlu oldu. Tüm bu gelişmelere paralel olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile 2010- 2023 yıllarını kapsayan Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) 4 Kasım 2010 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kentsel Dönüşüm ile ilgili olarak Haziran 2010 tarihine kadar çeşitli yasalarla değişiklikler yapıldı. En son 17 Haziran 2010 tarih ve 5998 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile başta büyükşehir belediyeleri ve TOKİ tarafından olmak üzere kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri birbiri ardına uygulamaya konuldu.

Yasa’da da belirtildiği üzere Büyükşehir belediyeleri belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde konut, sanayi, ticaret, kamu hizmeti, yeşil alanları, teknoloji parkları ve her türlü donatı alanları oluşturmak için, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa etmek ve restore etmek ya da deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etme ve uygulama yetkisine sahiptir (Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri de uygulayabilir). Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede uygulanmakta olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri gelecek yıllarda yaşamımızın bir parçası olacak.

Kaynak: Sabah