‘Sadece depreme hazırlık için kentsel dönüşüm yapılmaz’

MESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Can Aynagöz, kentsel dönüşüm hakkında yaptığı açıklamada kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemeyi ve kent dokusunun değişim ihtiyacına cevap vermeyi projenin ana hedefi olarak açıkladı.
Amacın sadece deprem hazırlığı yada görüntü çirkinliği ile sınırlı olmaması gerektiğine dikkat çeken Aynagöz, “İstanbul gibi 15 milyon nüfusun barındığı bir şehirde yapılacak değişimi önce İstanbul’da yaşayacakların istemesi gerek. Bunlar çok uzun dönemli projeler. Sonuçta elde edilecek şey; insanların refah mutlu medeni bir şekilde yaşaması ve kentin dokusunun korunması ise, birçok disiplinin bir araya gelip çalışması kaçınılmazdır. Bu noktada örgütlenme en büyük ve önemli konudur” diye konuştu.
Bunlara ek olarak yaşam seviyesininde kentsel dönüşümden kaçınılmaz olarak etkileneceğini belirten Aynagöz, “Bu tür çalışmalarla kentin gereksiz yayılmaları da önlenir” dedi.
Dönüşüm sırasında kentsel politikaların şekillendirilmesi aşamasında sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımının sağlanması gerektiğinin altını çizen Aynagöz, “Katılımcı demokrasi ile bu problemlere çözüm bularak değişim gerçekleştirmelidir” diye konuştu.

ÜÇ ADIMDA CAN AYNAGÖZ’ÜN DÖNÜŞÜM FORMÜLÜ
1- Gereksiz kentsel yayılmayı engelleyecek stratejiler belirlenmeli.
2- Sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımı sağlanmalı.
3- Yapılacak değişimleri İstanbul’u yaşayacakların istemesi, organize olması ve çalışma gruplarının kurulması sağlanmalı.