Oğuz Demirkılıç’ın dönüşüm reçetesi

Kentsel dönüşüm çalışmalarının İstanbul’da tarihi yarımadadan başlaması gerektiğini dile getiren Oyak İnşaat Genel Müdürü Oğuz Demirkılıç, “Kentin tarihi dokusu çarpık yapılaşmadan temizlenerek sosyo-kültürel yapıya kavuşturulmalı” dedi.
Dönüşümün aynı zamanda deprem açısından da ele alınması gerektiğini ifade eden Demirkılıç, “Beklenen depremden önce zayiatı en aza indirmek için kentsel dönüşüm bölgeleri tespit edilmeli, etaplar halinde uygulamaya geçilmeli ve buna özel sektör yatırımcıları da mutlaka dahil edilmeli ” dedi.
Dönüşümün çok yönlü olması gerektiğinin altını çizen Demirkılıç, “Çalışmalarda tüm kesimlerin desteği alınarak kamuoyu bilgilendirilmelidir” şeklinde konuştu.
Demirkılıç, kentsel dönüşümde sosyal donatı gereksinimleri, altyapı ve toplu taşıma ile ilgili yatırımlara özel bir önem verilmesi gerekliliğine vurgu yaparak sözlerini bitirdi.

Oğuz Demirkılıç’ın dönüşüm reçetesi:

1- Çarpık yapılaşma bölgelerinin tamamı tespit edilerek bu bölgelerde yapılacak çalışmalara tüm taraflar dahil edilmeli. Kamuoyu bilgilendilmeli.

2- Tarihi yarımadada kentsel dönüşüme öncelik verilmeli.

3- Modern kent olgusunu taşımayan tüm bölgelerde eski binaları yıkıp yenilerini yapma yerine, kent kimliğini ortaya koyan bir planlama sergilenmeli.

Milliyet