Konut kredisinde sınırı aşana sermaye şartı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredileri ile ilgili yaptığı düzenlemede kredi sınırının aşılması halinde aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınacağını açıkladı. Açıklamada ayrıca sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin BDDK veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmazsa kredi tutarının tamamı sermayeden indirilecek.