‘Kanun ve güçlü bir irade lazım’

Muzaffer Beyaz, bu sorunun ortadan kaldırılarak yerine son teknoloji ile üretilen ve sosyal alanları olan yeni yaşam alanlarının oluşturulması gerektiğini dile getirdi

Türkiye’deki çarpık yapılaşmanın son 50 yıldan bu yana baş aktörü olarak gecekondulaşmayı gösteren Beyaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Beyaz, bu sorunun ortadan kaldırılarak yerine son teknoloji ile üretilen ve sosyal alanları olan yeni yaşam alanlarının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.
Kentsel dönüşüm gerçekleştiği takdirde birçok konuda faydanın ortaya çıkacağına dikkat çeken Beyaz, “Hazine ve vakıf arazileri kurtulur, gecekondular kentin merkezi yerlerinden kaldırılır, tapusu devletin olan gayrimenkullerin mülkiyet sorunları çözülür, çöküntü alanları kaldırılır, olası bir depremde can ve mal kaybı en aza indirilmiş olur” dedi.

Sağlıklı bir kentsel dönüşüm projesi için tüm birimlerin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Beyaz, “Bu yolla kent kimliği korunur ve istenen neticeye daha kolay ulaşılır. İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm başarılı olmasına rağmen yetersizdir. Bölgedeki parsellerin tamamı bu dönüşüme dahil edilmeli, il ve ilçelere göre planlamalar yapılmalı ve imar planı yenilenmelidir. Deprem kriter alınarak nereye ne tür bir inşaatın yapılacağı belirlenmelidir” diye konuştu.
İstanbul’u tekrar yaşanılır hale getirebilmek için yükseklik serbestliği verilmesini isteyen Beyaz, “Parseller tevhit edilmeli ve bloklar altında devasa otoparklar oluşturulmalıdır. Ayıca reklasyon alanları ve sosyal donatılara ağırlık verilmelidir. Artık sorun sadece deprem öncesi yapılar olmamalıdır. İstanbul’u yeniden yaşanılır hale getirmek de önemlidir” diyerek sözlerini bitirdi.

Muzaffer Beyaz’ın dönüşüm reçetesi:

1- Yasal düzenleme ve çıkarılan kanunları kararlılıkla uygulayacak bir kamu iradesi gerek.

2- Her kesimin temsilcisi bir araya gelerek çözüm üretilmeli.

3- Bölgedeki parsellerin tamamı dönüşüme dahil edilmeli, il ve ilçelere göre planlamalar yapılmalı, imar planı yenilenmeli, yükseklik serbestliği verilmeli.