İstanbul “Metropoliten Kentler Araştırması”nda 1. oldu

Metropoliten Kentler Araştırması’nda İstanbul, gelir ve istihdam bakımından 150 kent arasında “en hızlı büyüyen kent” oldu.

Brookings Metropolitan Policy Program ile London School of Economics and Political Science’ın ortak hazırladığı, Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society tarafından desteklenen Metropoliten Kentler Araştırması’nda İstanbul, 1993–2010 yılları arasında ulaştığı %5,5’lik gelir ve % 7,3’lük istihdam artışı ile 150 kent arasında birinci sırada yer aldı.

Metropoliten Kentler Araştırması, kişi başına düşen gayri safi katma değeri 1.000 dolar olan Haydarabat ve Kalküta’dan 70.000 bin dolar olan San Jose ve Zürih’e yayılan geniş bir yelpazede, 52 ülkenin en gelişmiş ekonomiye sahip 150 kentinin ekonomik büyüme trendleri incelenerek hazırlandı. Araştırma, 1993-2010 yılları arasında yaşanan global ekonomik krizlerin bu kentlerin ekonomik gelişmeleri üzerindeki etkilerini ele alarak, dünyanın gayri safi milli hasılasının %46’sını elinde bulunduran metropoliten kentlerin önümüzdeki yıllarda sergileyeceği ekonomi ve istihdam alanındaki büyümelerine ışık tutmayı hedefliyor.

Philipp Rode: “Araştırma sonuçları yeni bir dünya düzenine işaret ediyor.”

Metropoliten Kentler Araştırması’na göre, 2009-2010 yılları arasında en hızlı büyüyen ilk otuz kentin 29’u ABD ve Avrupa ülkeleri dışında yer alıyor. Ekonomik krizin etkilerini üzerinden atamayan ilk 30 kentin 28’i ise ABD ve Avrupa kentleri arasında bulunuyor. Araştırmanın yazarlarından London School of Econonmics and Political Science bünyesinde bulunan Kent Çalışmaları Bölüm Başkanı Philipp Rode, kentleşmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapılanmanın en önemli göstergelerinin başında geldiğini söylüyor. Rode araştırmanın, kentlerin ekonomik başarısı ile bulundukları ülkelerin ekonomik gelişimi arasında doğru bir orantı olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Philipp Rode, Asya ve Latin Amerika ülke metropoliten kentlerinin, Avrupa ve ABD kentlerine oranla daha hızlı gelişiminin yeni bir dünya düzenine işaret ettiğini belirtiyor. Araştırmada Lima 3. Singapur ise 4. sırada yer alıyor. Avrupa’nın önemli başkentlerinden Londra ise 123. sırada Atina ise 141. sırada bulunuyor.

Milliyet