Emlak Konuttan sigorta ihalesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., mülkiyetindeki gayrimenkullerin sigortasını yaptırmak üzere ihale açtı.

Şirketin mülkiyetindeki İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli’de bulunan toplam 5 bin 48 adet gayrimenkulün yangın paket, ihtiyari deprem, DASK ve hırsızlık sigortası yaptırılacak.

İhale, 26 Ocak 2011 tarihinde saat 14.30’da açık ihale usulü ile İstanbul Ataşehir’de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de gerçekleştirilecek.

Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Katılımcılar ihalede teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

Söz konusu ihalede katılımcılar şartnameyi bedeli mukabili, Emlak Konut Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden satın alabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar şirkete verilecek.