Altınyıldız fabrika arsasını satıyor

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş, şirketin üzerinde üretim yaptığı fabrika arsasını, bağlı ortaklığı Altınyıldız Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş’ye satma kararı aldı.

Altınyıldız’ın kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan maddi duran varlık satımına ilişkin açıklamada, şirketin bugün almış olduğu Yönetim Kurulu kararına yer verildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
“Şirketimizin, üzerinde üretim yaptığı ve yakında taşınarak terk edeceği İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna Değirmenbahçe mevkiindeki tapuya 25 pafta 11563 parsel sayısı ile kayıtlı arsasının bağlı ortağımız olan ‘Altınyıldız Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi’ne satılmasına,
Şu andaki tapu devir işlem bedelinin belirlenmesinde, geçici olarak arsanın emlak vergi değerinin esas alınmasına, arsanın imar durumunun ve yetkili mercilerin yapacağı değerleme çalışmalarının kesinleşmesi sonucuna bağlı olarak bu değerin revize edilmesine,
Bu satışın geçici fiyatı ve ileride oluşacak fiyat farkı nedeni ile şirketimizde oluşacak kazanca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun beşince maddesinin (E) bendi uyarınca işlem yapılmasına,Arsanın devri ile ilgili olarak tapuda işlem yapmak üzere Avukat Özlem Tufan Yasin’e yetki ve vekalet verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”