Apartman denetim kurulu raporu örneği!

Denetçi, apartman yönetimini denetleyen ve denetim raporunu oluşturan kimselere deniyor. Peki apartman denetim kurulu raporu nasıl hazırlanır? diyorsanız işte Apartman denetim kurulu raporu örneği…

Apartman denetim kurulu raporu örneği!
Apartmen yöneticisi, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu oluyor. Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabiliyor.

Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyuruyor. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanıyor. Kanunen apartman yöneticisi denetlenebiliyor.

Denetçi, apartman yönetimini denetleyen ve denetim raporunu oluşturan kimselere deniyor. Denetçinin objektif bir bakış açısıyla yönetimin yerine getirdiği ve getirmediği işleri raporda belirtmesi gerekiyor. Denetim raporu kapsamında, apartmanın mali gelir ve giderlerinin karşılaştırılması, mevcut durumun değerlendirilmesi gerekiyor.

Peki apartman denetim kurulu raporu nasıl hazırlanır? diyorsanız işte Apartman denetim kurulu raporu örneği…

Apartman yönetimi denetim raporu örneği..
……………. APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU

……………………Apartmanı yöneticisinin 01.09.2012 – 31.05.2013 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GİDERLER
1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Demirbaş Gideri
7-Temizlik Gideri
8-Muhtelif Giderler
Toplam: ………

GELİRLER
1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
Toplam: ………

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GELİR /GİDER FARKI
GELİRLER——————————-
GİDERLER——————————-
MEVCUT———————————

MEVCUTLARIN DURUMU
BANKALARDA—————————-
KASADAKİ NAKİT————————
TOPLAM——————————–

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,
3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği,tespit edilmiştir.

SONUÇ:
Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur.(../…/2016)

APARTMAN DENETİM KURULU
Başkan Üye Üye